Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 20-2166

Vervolgcursus Kwantumfysica, informatie en bewustzijn

Vervolgcursus Kwantumfysica, informatie en bewustzijn
Cursuscode: 20-2166

De kwantummechanica is een bijzonder succesvolle theorie. De voorspellingen ervan zijn zeer precies bevestigd. Er komt zelfs een kwantuminternet aan dat niet meer af te luisteren zal zijn. Het is intussen nu wel vrij algemeen aanvaard dat kwantumprocessen niet meer los te koppelen zijn van de wijze van waarneming. Toch bestaan er onder de kwantumfysici grote verschillen van mening over de vraag hoe die koppeling tussen het waarnemingsproces en het waargenomene tot stand komt. Dat is een vraag die door het formalisme van de kwantummechanica echter niet beantwoord kan worden. Er zijn minstens negen serieuze hypotheses in omloop. De hypothese dat het bewustzijn van de waarnemer een grote rol speelt, heeft een groeiend aantal aanhangers maar stuit begrijpelijkerwijs op aanzienlijke weerstand. De bewustzijnshypothese zou niet falsifieerbaar zijn en onnodige complexiteit introduceren. Beide beweringen zijn echter verre van waar. 

In de cursus gaan we eerst diep in op een tweetal experimenten waarbij de materiële hypotheses geen verklaring bieden, maar de introductie van het bewustzijn van de waarnemer als informatieverwerker juist de eenvoudigste verklaring biedt. Daarna kijken we naar kwantumbiologie met biologische systemen als informatieverwerkers, vervolgens naar een oplossing van het probleem dat meerdere waarnemers hierbij vormen en tenslotte naar methoden om de bewustzijnshypothese te kunnen falsifiëren. Er worden geen formules gebruikt maar het denkwerk, zeker in het begin, is niet gemakkelijk. Een goed analytisch denkvermogen is een aanbeveling. 

Let op: Deze cursus is een vervolg op cursus Kwantumfysica voor niet-fysici. 

Het cursusboek kan door de docent in de tweede les worden geleverd tegen de gereduceerde prijs van € 17,50.
Er is ook een E-book versie. Alle links bij het boek die op de website stonden, zijn in het E-book verwerkt. De lezer zit nu met een enkele klik vanuit de tekst op de betreffende wegpagina, video of pdf. Ook de verklarende woordenlijst is met een enkele klik te bereiken. Verder wordt elk hoofdstuk afgesloten met een korte samenvatting ervan. Het is dus nog iets meer een studieboek. Prijs is € 11,50.
Meer info is te vinden op https://kwantumfysica-bewustzijn.nl

Maandag 7 juni 2021
3 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 95,00
Dhr. Ir. P.J. (Paul) van Leeuwen
Boek: Kwantumfysica, informatie en bewustzijn (klik hier voor meer informatie)
19:30 - 22:00
Locaties: Zandvliet Lyceum, Zandvliet Lyceum (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
Ir. P.J. (Paul) van Leeuwen
Ir. P.J. (Paul) van Leeuwen
Paul van Leeuwen is geboren in 1948 in Den Haag. Hij studeerde technische fysica aan de TU Delft en Kennis Technologie in Utrecht. Hij was docent natuur- en wiskunde en werkte daarna als ICT-specialist voor diverse bedrijven. Zijn interesses: Fysica, kwantumfysica, techniek, computers, science fiction, kosmologie, fotografie, toneel en dans, filmhuisfilms, wandelen, parapsychologie, simpel maar lekker en gezond koken en "uiteindelijk waarover het in het leven zou moeten gaan." In 2018 publiceerde hij zijn boek 'Kwantumfysica, informatie en bewustzijn'.